Wijkcentrum 't Achterom

Welkom

Wijchen is een gemeente met ruim 40.000 inwoners waarvan er 32.000 in de kern wonen. Naast deze kern behoren bij de gemeente Wijchen de dorpen: Alverna; Balgoy; Niftrik; Batenburg; Hernen; Leur en Bergharen. Wijchen ligt in het oude landschap van Tweestromenland tussen Maas en Waal. Van oorsprong is Wijchen een agrarische gemeente, maar heeft nu een veelzijdig karakter. Wijchen is een gemeente waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten en samen voor een aangenaam leefklimaat zorgen.

 

Achterlo is een gedeelte van Wijchen Noord. Het bestaat uit de wijken Heilige Stoel, Kraaijenberg, Homberg en Hof van Hagevoort. Achterlo is een historische naam. Het was een onverhard pad tussen Wijchen Noord en het Leurse bos. Het was een gebied omgeven door houtwallen en laaggelegen weilanden die 's winters onder water stonden. De wijken Kraaijenberg en Heilige Stoel zijn vernoemd naar de oorspronkelijke boerderijen die daar nog steeds staan en bewoond worden.
 

Op onze website kunt u alle informatie vinden van wat er in de wijk te doen is. Verder kunnen alle "maatschappelijke instanties" welke actief zijn in Achterlo ook makkelijk via de wijkwebsite benaderd worden. Wijkactiviteiten zullen via deze website gepromoot worden en met name middels de kalender zorgen voor een goede spreiding over het jaar.

 

Voor een overzicht van alle activiteiten zie de kalender. 

 

 


 

Privacybeleid van Wijkcentrum 't Achterom

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ‘t Achterom verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van ‘t Achterom, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘t Achterom verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris, adres Wijkcentrum ‘t Achterom, Homberg 25-35, 6601 XW, Wijchen, telefoonnummer 024 6415114.
Deze functionaris is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


2. Welke gegevens verwerkt ‘t Achterom en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),

            d) bankrekeningnummer(s) van hen die een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
2.2       ‘t Achterom verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de

            eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de

            door jou aangevraagde informatie of door ons te verstrekken informatie of het afhandelen van de van jou

            verkregen informatie,

            b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie

            over diensten en activiteiten van ‘t Achterom
            c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen

            naar je ervaringen met ‘t Achterom en je te informeren over de ontwikkelingen van ‘t Achterom

 

E-mail berichtgeving

‘t Achterom gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ’t Achterom. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

‘t Achterom verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ’t Achterom passende technische en organisatorische

          maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van ‘t Achterom kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien,

          te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ‘t Achterom zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen

          een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in

          artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop ‘t Achterom je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken

          behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze

          ledenadministratie.(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 


 

 

Beleidsvisie- plan Wijkvereniging 't Achterom 2017-2022.

 

Door het bestuur is op 27 juni 2017 de "Beleidvisie-plan wijkvereniging 't Achterom 2017-2022" vastgesteld voor de nabije toekomst van de wijkvereniging.

Één van de onderdelen van deze visie-plan betreft de "Profielschets barvrijwilliger 't Achterom".

Graag willen wij naar bijgaande beleidsstukken verwijzen.

 

Het bestuur.

 


 

De nieuwsbrief van 2019 is HIER digitaal te lezen! 

 

 


 

 

 

HUTTENKAMPKOOR AMICITIA
 

Huttenkampkoor Amicitia is in 1996 opgericht. Wij zijn een koor van enthousiaste 50 plussers waar gezelligheid, vriendschap en het delen van elkaars lief en leed hoog in het vaandel staan. 
Iedere donderdagmorgen wordt er van 10 tot 12 uur gerepeteerd in wijkcentrum  ’t Achterom, dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Uschi Krawczyk, bijgestaan door onze altijd enthousiaste pianiste Corrie Uijtdewilligen.
Ons repertoire omvat nu een honderdtal liederen in allerlei genres van licht klassiek tot pop en dat alles in diverse talen. Kortom: Iedereen vindt er wel iets van zijn of haar gading.
We treden op in Wijchen en omgeving, maar ook nemen we regelmatig deel aan koordagen elders in het land, o.a. georganiseerd door de Lovok (Landelijke Organisatie van OuderenKoren).
In 2016 bestond het koor 20 jaar wat gevierd werd met een spetterend jubileumconcert.
Enkele andere hoogtepunten de laatste jaren waren de uitvoeringen van het  Weihnachts-Oratorium van Müller (o.a. in Genk, België), deelname aan de Zangconcoursen in Gorssel (waar een 1e prijs met lof werd behaald) en niet te vergeten de 2e plaats in de categorie Ouderenkoren tijdens de landelijke finale van het N.K.F. (Nederlands Koren Festival).

Mocht u door het bovenstaande denken: Dat Huttenkampkoor Amicitia lijkt me wel wat, schroom dan niet om een keer een repetitie bij te wonen in wijkcentrum ’t Achterom.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.huttenkampkooramicitia.nl 

 


 

Voedselbank

 

Kalender

November 2019
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 

 

 

voor info en/of boekingen

m.b.t. gebruik/huur ruimten in

't Achterom neemt u contact op met

de beheerder per mail

beheerder@achterlo.nl

of belt u met

024-6415114 of 06-28346722